Bài 53: Số 10 000

Thứ ba , 20/12/2016, 21:03 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 3 BÀI 53 GIẢI BÀI TẬP

SỐ 10 000

I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK VÀ VỞ THỰC HÀNH:

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

Câu 1. Trò chơi “Chính tả toán”: Các em tham gia chơi theo nhóm.

Câu 2. Lập số 10 000: Các em tham gia chơi theo nhóm.

- 10 000 đọc là Mười nghìn hoặc Một vạn.

Câu 3. Trò chơi “Đố bạn viết và đọc số”: Các em tham gia chơi theo cặp.

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Câu 1.

a) Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10000:

1000 ; 2000 ; 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000.

b) Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm:

9500 ; 9600 ; 9700 ; 9800 ; 9900 ; 10 000.

c) Viết các số tròn chục thích hợp vào ô trống:

 

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch:

 

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

 Số liền trước

 

 Số đã cho

 

 Số liền sau

 2564

 2565

 2566

 7801

 7802

 7803

 1249

 1250

 1251

 4998

 4999

 5000

 9998

 9999

 10000

 

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Số liền trước của 1000 là 999.

b) Số liền sau của 8999 là 9000.

c) Số 5180 là số liền sau của 5179.

d) Số 2059 là số liền trước của 2060.

 

Câu 2. Các sự kiện sau xảy ra vào năm nào:

- Cách mạng tháng Tám thành công vào năm: 1945.

- Quân đội thực dân Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ vào năm: 1954.

- Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng vào năm: 1975.

 

 Siêu Kinh Điển chúc các bạn học giỏi !!!

toan lop 3 bai 53 so 10000