Bài 58: Tháng - Năm

Thứ hai , 19/12/2016, 13:50 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 3 BÀI 58

GIẢI BÀI TẬP THÁNG - NĂM

I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK VÀ VỞ THỰC HÀNH

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Trò chơi "Tháng mấy, ngày mấy, thứ mấy".

 

Quan sát tờ lịch trên và trả lời các câu hỏi:

- Đây là lịch tháng mấy?

Trả lời: Đây là lịch tháng 5.

- Tháng 5 có bao nhiêu ngày?

Trả lời: Tháng 5 có 31 ngày.

- Các ngày chủ nhật trong tháng 5 trong tờ lịch trên là những ngày nào?

Trả lời: Các ngày chủ nhật trong tờ lịch trên là: 2; 9; 16; 23; 30.

- Tháng 5 trong tờ lịch trên có mấy tuần và còn thừa mấy ngày.

Trả lời: Tháng 5 trong tờ lịch trên có 4 tuần và còn dư 3 ngày.

 

Câu 2. Xem tờ lịch năm 2012 sau đây và trả lời các câu hỏi:

a) Tờ lịch có tất cả mấy tháng?

b) Tháng 1 có bao nhiêu ngày ?

c) Tháng 2 có bao nhiêu ngày?

d) Tháng 4 có bao nhiêu ngày? 

Trả lời:

a) Tờ lịch có tất cả 12 tháng.

b) Tháng 1 có 31 ngày.

c) Tháng 2 có 29 ngày.

d) Tháng 4 có 30 ngày.

 

Câu 3. Đọc và ghi nhớ:

* Một năm có 12 tháng là Tháng Một, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai.

* Số ngày trong từng tháng là Tháng Một: 31 ngày; tháng Hai: 28 hoặc 29 ngày; tháng Ba: 31 ngày; tháng Tư: 30 ngày; tháng Năm: 31 ngày; tháng Sáu: 30 ngày; tháng Bảy: 31 ngày; tháng Tám: 31 ngày; tháng Chín: 30 ngày; tháng Mười: 31 ngày; tháng Mười Một: 30 ngàyO; tháng Mười Hai: 31 ngày. 

 

Câu 3. Trả lời các câu hỏi:

a) Tháng này là tháng mấy?

b) Tháng sau là tháng mấy? Tháng sau có bao nhiêu ngày?

(Em xem cô giáo ghi bảng ngày học bài này và trả lời 2 câu hỏi trên).

c) Trong một năm:

- Những tháng có 30 ngày: Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11.

- Những tháng có 31 ngày: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Câu 1. Xem tờ lịch năm 2016, thảo luận và viết vào chỗ chấm:

a) Ngày 3 tháng 2 là thứ tư.

b) Ngày 8 tháng 3 là thứ ba.

c) Các ngày chủ nhật của tháng 3 là: 6; 13; 20 và 27.

d) Ngày đầu tiên của tháng 1 là thứ sáu.

e) Thứ sáu cuối cùng của tháng 1 là ngày 29.

g) Ngày thứ hai đầu tiên của năm 2016 là 4 (tháng 1), ngày thứ hai cuối cùng của năm 2016 là ngày 26 (tháng 12).

 

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tháng 3 có 31 ngày,           b) Tháng 8 có 31 ngày, 

a) Tháng 6 có 30 ngày,          d) Tháng 4 có 30 ngày, 

e) Tháng 9 có 30 ngày,          g) Tháng 11 có 30 ngày 

h) Tháng 1 có 31 ngày,          i) Tháng 5 có 31 ngày.

k) Tháng 12 có 31 ngày,        l) Tháng 7 có 31 ngày,

m) Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.        n) Tháng 10 có 31 ngày

 

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Ngày 29 tháng 5 là chủ nhật thì ngày 1 tháng 6 năm đó là thứ mấy:

A. Thứ hai.    B. Thử ba.    (C). Thứ tư.     D. Thứ năm.

b) Ngày 16 tháng 8 là thứ ba thì ngày 7 tháng 9 năm đó là thứ mấy:

(A) Thứ tư. B. Thứ năm. C. Thứ sáu. D. Thứ bảy.

 

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

- Ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày 1 tháng 6. Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2016 là ngày thứ trong tuần.

- Ngày Quốc tế Lao động là ngày 1 tháng 5. Ngày Quốc tế Lao động năm 2016 là ngày chủ nhật trong tuần.

- Em tự trả lời về ngày sinh nhật của mình.

 

Câu 2. Đố em: Ngày sinh nhật của Hà là 17 tháng 8. Vân nói: Mình sinh trước Hà 9 ngày. Hỏi trong năm 2016, ngày sinh nhật của Hà và Vân là những thứ nào trong tuần?

Trả lời: Ngày sinh nhật của Hà trong năm 2016 là thứ tư.

Ngày sinh nhật của Vân trong năm 2016 là thứ hai.

Giải thích: Ngày sinh nhật của Vân là: 17 - 9 = 8. (tháng 8). 

toan lop 3 bai 58