Bài 62: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Thứ hai , 19/12/2016, 17:55 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 3 BÀI 62 GIẢI BÀI TẬP

NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ TIẾP THEO

I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK VÀ VỞ THỰC HÀNH

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

Câu 1. Trò chơi “Hái hoa toán học”: ôn phép nhân đã học giờ trước.

 

Câu 2. Cách thực hiện phép tính 2716 x 3:

 

Câu 3. Đặt rồi tính

 

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1.

Câu 2. Giải bài toán:

a) Mỗi xe chở được 1425kg gạo. Hỏi có 3 xe như thế thì chở được tất cả bao nhiêu ki-lô- gam gạo?

Bài giải

3 xe như thế chở được tất cả số ki-lô-gam gạo là:

1425 x 3 = 4275 (kg).

                Đáp số: 4275 kg.

b) Có 3 thùng, mỗi thùng đựng 2500 quyển vở. Người ta chuyển đi 4500 quyển vở từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

3 thùng đựng tất cả số quyển vở là:

2500 x 3 = 7500 (quyển vở).

Sau khi chuyển còn lại số quyển vở là:

7500 - 4500 = 3000 (quyển vở).

                     Đáp số: 3000 quyển vở.

 

Câu 3. Tìm X

a)  X : 3 = 2415.                b) X : 4 = 1722.

     X = 2415 X 3.                   X = 1722 X 4.

     X = 7245                          X = 6888

 

Câu 4. Tính:

a) (807 + 1021) x 4 = 1828 x 4

                                = 7312.

b) 8913-5 x 1016 = 8913- 5080

                            = 3833

 

C. HOẠT ĐỌNG ỨNG DỤNG

Câu 1. Giải bài toán

Nhà cô Lan thu hoạch được 1280kg thóc, số thóc nhà bác Hoả thu hoạch được gấp 3 lần nhà cô Lan. Hỏi nhà bác Hoà thu hoach được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài giải

Nhà bác Hoà thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

1280 x 3 = 3840 (kg).

                Đáp số: 3840kg.

 

Câu 2. Lập bài toán sử dụng phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, viết vào vờ rồi giải bài toán đó.

Bài toán: Giá tiền một tờ giấy màu là 1500 đồng. Hỏi Huy mua 5 tờ giấy màu đó thì hết bao nhiêu tiền?

Bài giải

Huy mua 5 tờ giấy màu đó hết số tiền là:

1500 x 5 = 7500 (đồng).

                Đáp số: 7500đồng.

toan lop 3 bai 62