Bài 69: Luyện tập chung (toán lớp 3)

Thứ tư , 28/12/2016, 20:56 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 3 BÀI 69 GIẢI BÀI TẬP

LUYỆN TẬP CHUNG

I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK VÀ VỞ THỰC HÀNH

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm rồi lập bài toán theo tóm tắt sau:

 

 

Bài toán: 4 bao gạo cân nặng tất cả 216kg. Hỏi 5 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam, biết khối lượng mỗi bao gạo như nhau?

Bài giải

Mỗi bao gạo đó cân nặng số ki-lô-gam là:

216 : 4 = 54 (kg).

5 bao gạo đó cân nặng số ki-lô-gam là:

54 x 5 = 270 (kg).

             Đáp số: 270kg.

 

Câu 2. Giải bài toán:

a) Có 3600 l chứa đầy trong 3 bể như nhau. Hỏi 5 bể như thế có bao nhiêu lít nước?

Bài giải

Mỗi bể có số lít nước là:

3600 : 3= 1200 (l).

5 bể như thế có số lít nước là:

1200 x 5 = 6000 (l).

               Đáp số: 60001.

b) Có 100 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ thuốc. Hỏi 6 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc?

Bài giải

Mỗi vỉ thuốc đó có số viên thuốc là:

100 : 4 = 25 (viên).

6 vỉ thuốc như thế có số viên thuốc lả:

25 x 6 = 150 (viên).

             Đáp số: 150 viên.

 

Câu 3. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) 25 nhân 4 chia 2.            

Mẫu: 25 x 4 : 2 = 100 : 2

                         = 50

b) 13 nhân 4 nhân 3.

    13 x 4 x 3 = 52 x 3

                           = 156

c) 18 chia 3 nhân 7.

    18 : 3 x 7 = 6 x 7.

                    = 42

d) 544 chia 4 chia 2.

    544 : 4 : 2 = 13 6: 2

                    = 68 

 

B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. Đố em: Có 1800 viên gạch được xếp thành các khối gạch, xếp được 9 khối tất cả. Hỏi có bao nhiêu viên gạch thì xếp được 5 khối như thế?

Trả lời: Có 1000 viên gạch thì xếp được 5 khối như thế.

Giải thích: Mỗi khối có số viên gạch là: 1800 : 9 = 200 (viên).

Số viên gạch cần có để xếp 5 khối lá: 200 x 5 = 1000 (viên).

 

Câu 2. Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giãi bài toán đó

Tóm tắt:

2 bao: 32kg.

8 bao: ......... kg?

Bài toán: Một cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi bán các bao thức ăn. Biết mỗi bao cân nặng như nhau và cứ 4 bao thức ăn đó thì cân nặng 32kg. Hỏi 8 bao thức ăn đó thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Mỗi bao thức ăn đó cân năng số ki-lô-gam là:

32 : 4 = 8 (kg).

8 bao thức ăn đỏ cân nặng sổ ki-lô-gam là:

8 x 8 = 64 (kg).

           Đáp số: 64kg.

 

 Siêu Kinh Điển chúc các bạn học giỏi !!! 

toan lop 3 bai 69