Bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) - Giải toán lớp 4 trang 169

Thứ bảy , 10/03/2018, 22:56 GMT+7
     

 

 >> Toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170
 >> Đang xem: Bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) - Giải toán lớp 4 trang 169

Bài 1. Tính theo hai cách:

Hướng dẫn

-    Ở câu (a, c), chúng ta sử dụng quy tắc nhân một tổng (hiệu) với một số để tính.

-    Ở câu (b, d), chúng ta đưa về dạng một tổng (hiệu) nhân với một số rồi áp dụng quy tắc để tính.

Giải

Bài 2. Tính:

Hướng dẫn

Sử dụng các cách đã học để thực hiện phép tính. Chú ý sử dụng các cách tính thuận tiện nhất.

Giải


Bài 3.  Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo hết tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy?

Hướng dẫn

-    Tìm hiểu bài toán ta biết:

+ Chiều dài tấm vải.

+ Số mét vải dùng để may quần áo bằng   tấm vải.

+ Số mét vải dùng để may mỗi chiếc túi.

-    Để tìm được đáp án bài toán ta cần:

+ Tính số mét vải còn lại sau khi đã may hết tấm vải. (tức là ta cần tìm của 20 là bao nhiêu?)

+ Sau đó, lấy kết quả vừa tìm được chia cho số mét vải dùng để may một chiếc túi ta sẽ tìm số túi may được.   

Giải

Số mét vải còn lại sau khi đã may quần áo là:


Số túi được may là:


Đáp số: 6 cái.

Bài 4.    Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho

Số thích hợp để viết vào ô trống là:  

 A. 1                      B. 4

 C.5                      D. 20

Hướng dẫn

Chúng ta thực hiện phép tính rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Giải

Cho

Số thích hợp để viết vào ô trống là:

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 4 TẬP 2 - XEM NGAY