Bài ôn tâp về hình học - Giải toán lớp 4 trang 174

Thứ bảy , 10/03/2018, 22:53 GMT+7
     

Bài 1. Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:

a) Đoạn thẳng song song với AB:

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC

Hướng dẫn

- Ở câu (a), ta quan sát hình rồi trả lời câu hỏi.

- Ở câu (b), ta dùng êke để kiểm tra đoạn thẳng nào vuông góc với đoạn thẳng BC.

  Giải

a) Đoạn thẳng DE song song với AB.

b) Đoạn thẳng DC vuông góc với BC.

Bài 2.

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài của hình chữ nhật:

a) 64cm     b)  32cm    c) 16cm     d) 12cm

Hướng dẫn

Trước tiên ta tính diện tích hình vuông (cũng là diện tích hình chữ nhật) rồi chia cho chiều rộng hình chữ nhật để tính chiều dài.

Giải

Số đo chỉ đúng chiều dài hình chữ nhật là 16cm.

Bài 3. Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn

Chúng ta dùng thước có chia vạch vẽ hình chữ nhật theo yêu cầu bài toán rồi áp dụng quy tắc tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

Giải

Chu vi hình chữ nhật là:

(5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

5  x 4 = 20 (cm2)

Đáp số: Chu vi : 18cm,

Diện tích : 20cm2.

Bài 4. Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ. Tính diện tích hình H.

Hướng dẫn

Trước tiên ta tính diện tích hình bình hành và diện tích hình chữ nhật rồi cộng hai diện tích lại.           

Giải

Diện tích hình chữ nhật BEGrC là:

3  x 4 = 12 (cm2)

Diện tích hình bình hành ẠBCD là:

4  x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2.

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 4 TẬP 2 - XEM NGAY