Bài Phép cộng phân số - Giải toán lớp 4 trang 126

Thứ tư , 10/01/2018, 23:29 GMT+7
     

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TRANG 126 SGK

PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN LỚP 4 TRANG 126

Bài 1. Tính:

bài 1 toán lớp 4 trang 126

Hướng dẫn

Chúng ta áp dụng quy tắc : "Muốn cộng hai phần số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số để giải.

Giải

bài 1 toán lớp 4 trang 126

Bài 2. Tính chất giao hoán.

Viết vào chỗ chấm:

bài 2 toán lớp 4 trang 126

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

Hướng dẫn

- Bài toán cho ta biết, về tính chất giao hoán trong phép cộng phân số.

- Trước tiên ta thực hiện cộng hai phân số và điền kết quả vào dấu ...

- Sau đó, so sánh hai kết quả và điền dấu thích hợp.

Giải

bài 2 toán lớp 4 trang 126

Bài 3. Hai ô tô chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Hướng dẫn

- Tim hiểu bài toán và trả lời hai câu hỏi:

+  Số gạo ô tô thứ nhất chuyển được.

+  Số gạo ô tô thứ hai chuyển được.

-   Sau đó, tính tổng hai đáp án trên. Kết quả sẽ cho ta đáp án bài toán.

Giải

bài 3 toán lớp 4 trang 126

Bài giải

Hai ô tô chuyển được số gạo trong kho là:

bài 3 toán lớp 4 trang 126

Đáp số: số gạo trong kho.