Bài Thu thập số liệu thống kê, tần số toán lớp 7 tập 2

Thứ ba , 06/03/2018, 12:06 GMT+7
     
 >> Chi tiết cách Giải bài 1, 2 sgk toán 7 tập 2 trang 7
 >> Lý thuyết Thu thập số liệu thống kê, tần số

 

A.  KIẾN THỨC CẦN NHỚ      

-    Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là dấu hiệu.

-    Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thông kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

-    Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra.

-    Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.

Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu

Ví dụ: Khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây, người điều tra lập bảng dưới đây (bảng 1):

Việc làm trên của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề được quan tâm. Các số liệu trên được ghi lại trong một bảng, gọi là bảng số liệu thông kê ban đầu (bảng 1).

BÀI TIẾP THEO >>

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 7 TẬP 2 - XEM NGAY