Giải bài 106 107 108 trang 48 sgk toán 6 tập 2 - Luyện tập

Thứ ba , 06/03/2018, 11:53 GMT+7
     

GIẢI BÀI 106, 107, 108 TRANG 48 SKG TOÁN 6 TẬP 2

Bài 106. Hoàn thành các phép tính sau:

(dòng 1)

(dòng 2)

(dòng 3)

 

 

 

 

 

 

GIẢI

Phép tính đã cho có MC = 36

•    Do đó các số phải điền ở dòng (1) là thừa số phụ của 12 là , của 4 là

• Suy ra các số phải điền ở dòng (2) là tích của 5.3 = và 3.9 =

Phân số phải tìm ở dòng (3) là phân số tối giản của =

Bài 107. Tính

GIẢI

Bài 108. Hoàn thành các phép tính sau :

a) Tính tổng

 

b) Tính hiệu

GIẢI

a) Tính tổng

   

b) Tính hiệu

    

GIẢI

a) Tính tổng

 

b) Tính hiệu