Giải bài 46 trang 76 sgk toán 7 tập 2

Thứ tư , 02/05/2018, 10:10 GMT+7
     

 

>> Click xem: Giải bài 44 trang 76 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 45 trang 76 sgk toán 7 tập 2
>>  Đang xem: Giải bài 46 trang 76 sgk toán 7 tập 2

 

Bài 46. Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng.

Giảng giải

Để chứng minh A, D, E thẳng hàng ta cần chỉ ra được A, D, E cùng thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC. Chú ý tính chất cân của tam giác.

Giải

Tam giác ABC cân tại A nên AB = AC, hay A cách đều hai điểm B và c, suy ra A thuộc đường trung trực của cạnh BC (theo tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).

Tương tự, D và E thuộc đường trung trực của cạnh BC.

Vậy ba điểm A, D, E thẳng hàng.

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 7 TẬP 2 - XEM NGAY