Giải bài 60 trang 83 sgk toán 7 tập 2

Thứ tư , 02/05/2018, 10:15 GMT+7
     

 

>> Click xem: Giải bài 61 trang 83 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 62 trang 83 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 58 trang 83 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 59 trang 83 sgk toán 7 tập 2
>>  Đang xem: Giải bài 60 trang 83 sgk toán 7 tập 2

 

Bài 60.Trên đường thẳng d, lấy ba điểm phân biệt I, J, K (J ở giữa I và K).

Kẻ đường thẳng l vuông góc với d tại J. Trên l lấy điểm M khác với điểm J. Đường thẳng qua I vuông góc với MK cắt l tại N.

Chứng minh KN ⊥ IM.

Giảng giải

Sử dụng tính chất ba đường cao của tam giác để xác định vấn đề cần chứng minh.

Vì NJ ⊥ IK, KM ⊥ NI nên NJ và KM là hai đường cao của tam giác IKN.

Hai đường cao này giao nhau tại điểm M nên M là trực tâm của tam giác IKN.

Do đó, theo tính chất trực tâm của tam giác, IM là đường cao thứ ba của tam giác đó, hay KN⊥ IM.

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 7 TẬP 2 - XEM NGAY