Giải bài 64 trang 87 sgk toán 7 tập 2 - Bài tập ôn tập chương 3 hình học

Thứ tư , 02/05/2018, 10:17 GMT+7
     

 

>> Click xem: Giải bài 65 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 66 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 67 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 68 trang 88 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 69 trang 88 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 70 trang 88 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 63 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải câu hỏi ôn tập chương 3 hình học lớp 7
>>  Đang xem: Giải bài 64 trang 87 sgk toán 7 tập 2

 

Bài 64. Gọi MH là đường cao của tam giác MNP. Chứng minh rằng: Nếu MN < MP thì HN < HP và (yêu cầu xét hai trường hợp: khi góc N nhọn và khi góc N tù).

Giảng giải

Chú ý vị trí điểm H khi góc N nhọn và tù.

Áp dụng các định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện hình chiêu và đường xiên và sử dụng linh hoạt các giả thiết bài toán ta sẽ xác định được vấn đề.

Giải

•  Khi góc N nhọn (hình a)

H nằm giữa N và p.

Hình chiếu MN và MP lần lượt là HN và HP.

Theo giả thiết MN < MP

Suy ra HN < HP (quan hệ giữa các đường xiên và hình chiếu).

Trong ΔMNP ta có MN < MP nên (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác).

Mặt khác trong AMHN và MHP ta có:

Từ (1) và (2) suy ra Mi < M2.

•    Khi góc N tù (hình b)

H nằm trên tia đối của tia NP hay điểm N nằm giữa H và p.

Từ MN < MP ta suy ra HN < HP.

Do điểm N nằm giữa H và p nên tia MN nằm giữa tia MH và MP.

Từ đó suy ra

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 7 TẬP 2 - XEM NGAY