Giải bài 65 trang 87 sgk toán 7 tập 2 - Bài tập ôn tập chương 3 hình học

Thứ tư , 02/05/2018, 10:18 GMT+7
     

 

>> Click xem: Giải bài 66 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 67 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 68 trang 88 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 69 trang 88 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 70 trang 88 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 63 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 64 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải câu hỏi ôn tập chương 3 hình học lớp 7
>>  Đang xem: Giải bài 65 trang 87 sgk toán 7 tập 2

 

Bài 65. Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài như sau: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm và 5cm?

Giảng giải

Để vẽ được tam giác ta cần chú ý: Trong một tam giác độ dài một cạnh bao giờ cũng lđn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng của hai cạnh còn lại.

Giải

Có thể vẽ được ba tam giác với các cạnh có độ dài là:

2cm, 3cm, 4cm ; 3cm, 4cm, 5cm ; 2cm, 4cm, 5cm.

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 7 TẬP 2 - XEM NGAY