Giải bài 68 trang 88 sgk toán 7 tập 2

Thứ tư , 02/05/2018, 10:19 GMT+7
     

 

>> Click xem: Giải bài 69 trang 88 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 70 trang 88 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 63 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 64 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 65 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 66 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải bài 67 trang 87 sgk toán 7 tập 2
>> Click xem: Giải câu hỏi ôn tập chương 3 hình học lớp 7
>>  Đang xem: Giải bài 68 trang 88 sgk toán 7 tập 2

 

Bài 68. Cho góc xOy. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai cạnh Ox, Oy.

a) Hãy tìm điểm M cách đều hai cạnh góc xOy và cách đều hai điểm A, B.

b) Nếu OA = OB thì có bao nhiêu điểm M thỏa mãn các điều kiện trong câu a?

Giảng giải

Câu a: Ta cần nhớ:

-    Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

-    Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Từ hai vấn đề trên ta sẽ xác định được vị trí điểm M.

Câu b: Xác định tính chất của tam giác OAB trong trường hợp OA = OB. Tiếp đó, sử dụng các tính chất của tam giác OAB ta sẽ xác định được vị trí điểm M.

Giải

a)  Điểm M nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh Ox, Oy nên điểm M nằm trên tia phân giác của góc xOy (1).

Điểm M cách đều hai điểm A và B nên điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB (2).

Từ (1) và (2) suy ra điểm M phải tìm là giao điểm của tia phân giác của góc xOy và đường trung trực d của đoạn thẳng AB. (hình a)

 

 

b) Nếu OA - OB thì AB vuông góc với tia phân giác Oz, tia phân giác Oz năm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB nên có vô sô" điểm M là giao điểm của AB và tia phân giác Oz (hình b).

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 7 TẬP 2 - XEM NGAY