Giải toán 5 câu 4 trang 7 SGK

Thứ năm , 02/11/2017, 22:16 GMT+7
     

Hướng dẫn chi tiết cách giải câu 4 trang 7 SGK bài ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo) toán học lớp 5:

4. Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị số quả quýt đó, cho em số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Hướng dẫn:

- Chúng ta cần đọc kỹ đề toán để hiểu rõ bài toán cho những gì, tìm cái gì và môi liên hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm.

- Bài toán hợp thuộc dạng "so sánh hai phân số" chúng ta quy đồng về cùng phân số rồi so sánh.

Giải:

Số quýt mẹ cho chị là: (số quả quýt)

Số quýt me cho em là: (số quả quýt)

Đây là một dạng toán so sánh các phân số với nhau, vì vậy các em đưa hai phân số này về cùng mẫu số (hoặc cùng tử số) để so sánh hai phân số. ở đây chúng ta sẽ chọn cách đưa về cùng tử số (trường hợp còn lại các em tự làm). Ta có:

Hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn phân số kia.

Vì :

Vậy mẹ cho em số quýt nhiều hơn chị.

Xem hướng dẫn giải các câu tiếp theo của bài ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo):

Xem lý thuyết => Ôn tập so sánh 2 phân số (tt)
Xem => Giải toán 5 câu 1 trang 7 SGK
Xem => Giải toán 5 câu 2 trang 7 SGK
Xem => Giải toán 5 câu 3 trang 7 SGK

SIÊU KINH ĐIỂN