Giải toán lớp 4 trang 172 173 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Thứ bảy , 10/03/2018, 22:54 GMT+7
     

Bài 1.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2  = ..... dm2     1km2    =    m2   

1m2  =    cm2        1dm2 =    cm2

Hướng dẫn

Chúng ta đổi đơn vị diện tích như đã học.   

Giải

1m2 = 100dm2            1km2  = 1 000 000m2   

1m2  = 10 000cm2      1dm2   =  100cm2

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 15m2  =    cm2            m2  = ..... dm2

    103m2 =   dm2            dm2 =    cm2

    2110dm2 =    cm2        m2 = ..... cm2

b)  500cm2   = ..... dm2     1cm2  = ..... dm2

    1300dm2  =    m2          1dm2  = ..... m2

    60 000cm2=   cm2         1cm2  =    m2

c) 5m2 9dm2   =    dm2       700dm2  = ..... m2

   8m2 50cm2   =    cm2       50 000cm2 = ..... m2

Giải

a)15m2 = 150 000cm2

m2     = 10dm2

103m2  = 10 300dm2      

dm2    =    10cm2

 2110dm2     = 211 000cm2

 m2   = 1000cm2

b) 500cm2      = 5dm2

1cm2  = dm2

 1300dm2 = 13m2

1dm2  = m2

 60 000cm2  =  6cm2

1cm2        = m2

c) 5m2 9dm2   =  509dm2

700dm2    = 7m2

8m2 50cm2   =  80050cm2

50 000cm2 = 5m2

Bài 3.

2m2 5dm2  ... 25dm2

3m2 99dm2 ... 4m2

3 dm2 5cm2  .... 305 cm2

65m... 6 500dm2

Hướng dẫn  

Chúng ta đổi ra cùng đơn vị diện tích, so sánh rồi điền dấu.

Chẳng hạn: 2m2 5dm2 = 205dm2

205dm2 > 25dm2. Vậy ta điền dấu >.

Giải

2m2 5dm2    > 25dm2

3m2 99dm< 4m2

3 dm2 5cm2  = 305 cm2

65m=  6 500dm2

Bài 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m.Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Hướng dẫn

Trước tiên ta tính diện tích thửa ruộng rồi dùng quy tắc phép nhân phân số dể tính số thóc thu được.

Giải

Diện tích thửa ruộng là: 64 x 25 = 1 600 (m 2)

Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là: 1 600 x =  800(kg)

800kg = 8 tạ

Đáp số: 8 tạ.

 

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 4 TẬP 2 - XEM NGAY