Giải toán lớp 4 trang 88 SGK

Thứ ba , 28/11/2017, 22:56 GMT+7
     

Bài 1. Đặt tính rồi tính :

a) 62321 : 307                    b) 81350 : 187

Hướng dẫn

Xem phần hướng dẫn của câu 1, bài 78.

Giải

Bài 2. Tìm X :

a) X x 405 = 86265                        b) 89658 : X = 293

Hướng dẫn

Đây là dạng toán tìm ẩn chưa biết trong phép tính. Ta có thể áp dụng các quy tắc:

+ "Muôn tìm thừa số này ta lấy tích chia cho thừa số kia".

+ "Muôn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương".

Giải

a) X x 405 = 86265

    X            = 86265 : 405

    X            = 213

b) 89658 : X = 293

                   X = 89658 : 293

                   X = 306

Bài 3. Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm biết một năm làm việc 305 ngày?

Hướng dẫn

Chúng ta thực hiện phểp chia để tính trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được số sản phẩm.

Giải

Bài giải

Số sản phẩm trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được :

49410 : 305 = 162 (sản phẩm)

Đáp số: 162 sản phẩm