Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 9

Thứ năm , 02/11/2017, 22:16 GMT+7
     

SIÊU KINH ĐIỂN sẽ hướng dẫn chi tiết giải các bài tập ở phần luyện tập trang 9. Gồm 5 câu ở trang 9 sách giao khoa. Hy vọng các bạn học sinh sẽ nắm vững kiến thức hơn về phần phân số thập phân.

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1 trang 9 SGK toán 5 bài luyện tập:

1. Viết vào mỗi vạch của tia số một phân số thập phân thích hợp:

Hướng dẫn:

Chúng ta viết các phân số thập phân (có mẫu số là 10 và tử số tăng dần) thích hợp trên trục số.

Giải:

Hướng dẫn giải chi tiết câu 2 trang 9 SGK toán 5 bài luyện tập:

2. Viết các phân số thành phân số thập phân:

Hướng dẫn:

- Tìm trong các số 10; 100; 1000; ... xem số nào chia hết cho mẫu số (Chẳng hạn 100 chia hết cho 4). Chọn số đó là mẫu số mới.

Chia số đó cho mẫu số để tìm thương (100 : 4 = 25)

Nhân tử số với thương dó để có tử số mới (15 X 25 = 375)

Ta được phân số thập phân:

Giải:

Hướng dẫn giải chi tiết câu 3 trang 9 SGK toán 5 bài luyện tập:

3. Viết các phân số thành phân số thập phân có mẫu số là 100:

Hướng dẫn:

Chúng ta xem trong các mẫu có thể nhân (chia) số nào lớn hơn 1 để được mẫu số là 100. Chẳng hạn : 25 X 4 = 100

Giải:

Hướng dẫn giải chi tiết câu 4 trang 9 SGK toán 5 bài luyện tập:

4.

Hướng dẫn:

- Nếu hai phân số cùng mẫu số thì ta so sánh tử số.

- Nếu mẫu số khác nhau thì ta quy đồng mẫu số rồi so sánh tử số.

Giải:

Nhận xét: So sánh hai phân số có cùng mẫu số ta chỉ việc so sánh tử số với nhau, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Hướng dẫn giải chi tiết câu 5 trang 9 SGK toán 5 bài luyện tập:

5. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó số học sinh là học sinh giỏi toán, số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?

Hướng dẫn:

Đây là dạng toán tìm phân số của 1 số mà các em đã được học ở lớp 4. Do đó, hãy sử dụng kiến thức này để tìm số học sinh giỏi toán, tiếng việt của lớp.

Giải:

Số học sinh giỏi toán là:

30 x =9 (học sinh)

Số học sinh giỏi tiếng việt là:

30 x = 6 (học sinh)

Đáp số: Có 9 học sinh giỏi Toán,

Có 6 học sinh giỏi Tiếng Việt.

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!