Giải toán lớp 5 bài Phân số thập phân

Thứ năm , 02/11/2017, 22:16 GMT+7
     

SIÊU KINH ĐIỂN sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cần nhớ và cách giải chi tiết các bài tập trong bài phân số thập phân toán lớp 5 SGK. Bài này sẽ giúp các em học sinh biết được dạng phân số nào sẽ được gọi là phân số thập phân. Chúc các em học tốt.

I. KIẾN THỨC CÀN NHỚ

- Các phân sô có mẫu sô là 10 ; 100 ; 1000 ; . . . gọi là các phân số thập phân. Ví dụ:

- Nhận xét: Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân. Ví dụ:

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP SGK

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1 trang 8 SGK toán 5:

1. Đọc các phân số thập phân:

Hướng dẫn:

Chúng ta đọc tử số, rồi đến từ "phần", rồi đến mẫu số. Chẳng hạn : "Chín phần mười", "Hai mươi mốt phần trăm hoặc hai mươi mốt phần một trăm)" v.v...

Giải:

Chín phần mười.

Hai mươi mốt phần trăm.

Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn.

Hai nghìn không trăm lẻ năm phần triệu.

Hướng dẫn giải chi tiết câu 2 trang 8 SGK toán 5:

2. Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười ; hai mươi phần trăm ; bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn ; một phần triệu.

Hướng dẫn:

Từ cách đọc phân số thập phân ta viết thành các phân số thập phân.

Giải:

Hướng dẫn giải chi tiết câu 3 trang 8 SGK toán 5:

3. Phân số nào là phân số thập phân?

Hướng dẫn:

Dựa vào tính chất các phân số có mẫu số là 10 ; 100 ; 1000 ; ... gọi là các phân số thập phân.

Giải:

Phân số thập phân là:  .

Hướng dẫn giải chi tiết câu 4 trang 8 SGK toán 5:

4. Viết các số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn:

Chúng ta viết phân số thành phân số thập phân (có mẫu số là 10, 100).

Giải:

SIÊU KINH ĐIỂN chúc các bạn học tốt. Nếu không hiểu có thể comment bên dưới để được giải đáp.

SIÊU KINH ĐIỂN