Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 4 kì I - Giải Toán lớp 4 SGK tập I

Thứ hai , 05/03/2018, 16:03 GMT+7
     

Chào các bạn học sinh , dưới đây là tất cả các bài tập toán lớp 4 trong SGK học kì I. Nội dung bài giải rõ ràng, chi tiết, tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải ; kèm theo đó là kiến thức ôn tập đầy đủ giúp bạn có thể nắm rõ bài giải. Bài tập toán lớp 4 gồm 2 phần: giải bài tập toán lớp 4 SGK kì I và giải bài tập toán lớp 4 SGK kì II.

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 SGK KÌ I

Mục lục

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

 Ôn tập các số đến 100 000

 Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - trang 4 SGK

 Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - trang 5 SGK

 Biểu thức có chứa một chữ

 Luyện tập - trang 7 SGK

 Các số có sáu chữ số

 Luyện tập - trang 10 SGK

 Hàng và lớp

 So sánh các số có nhiều chữ số

 Triệu và lớp triệu

 Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

 Luyện tập - trang 16 toán lớp 4

 Luyện tập - trang 17 toán lớp 4

 Dãy số tự nhiên

 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

 So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

 Luyện tập

 Yến, tạ, tấn

 Bảng đơn vị đo khối lượng

 Giây, thế kỉ

 Luyện tập - trang 26 SGK

 Tìm số trung bình cộng

 Luyện tập - trang 28 SGK

 Biểu đồ

 Biểu đồ (tiếp theo)

 Luyện tập - trang 33 toán lớp 4

 Luyện tập chung - toán 4 trang 35 36

 Luyện tập chung - toán 4 trang 36 37

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

 Phép cộng

 Phép trừ

 Luyện tập - trang 40 SGK

 Biểu thức có chứa hai chữ

 Tính chất giao hoán của phép cộng

 Biểu thức có chứa ba chữ

 Tính chất kết hợp của phép cộng

 Luyện tập - trang 46 SGK

 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 Luyện tập - trang 48 toán lớp 4

 Luyện tập chung - trang 48 toán lớp 4

 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 Hai đường thẳng vuông góc

► Hai đường thẳng song song

► Vẽ hai đường thẳng vuông góc

 Vẽ hai đường thẳng song song

 Thực hành vẽ hình chữ nhật

 Thực hành vẽ hình vuông

 Luyện tập - toán lớp 4 trang 55 SGK

 Luyện tập chung - toán lớp 4 trang 56 SGK

 Nhân với số có một chữ số

 Tính chất giao hoán của phép nhân

 Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....

 Tính chất kết hợp của phép nhân

 Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

 Đề -xi-mét vuông

 Mét vuông

 Nhân một số tự nhiên với một tổng

 Nhân một số với một hiệu

 Luyện tập - trang 68 SGK

 Nhân với số có hai chữ số

 Luyện tập - trang 69 SGK

 Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

 Nhân với số có ba chữ số

 Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

 Luyện tập - trang 74 SGK

 Luyện tập chung - trang 75 SGK

 Chia một tổng cho một số

 Chia cho số có một chữ số

 Luyện tập Trang 78 SGK

 Chia một số cho một tích

 Chia một tích cho một số

 Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

 Chia cho số có hai chữ số

 Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

 Luyện tập - trang 83 SGK

 Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

 Luyện tập - trang 84 SGK

 Thương có chữ số 0

 Chia cho số có ba chữ số

 Luyện tập - trang 87 SGK

 Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

 Luyện tập - trang 89 SGK

 Luyện tập chung - trang 90 SGK

 Luyện tập chung - trang 91 SGK

KẾT THÚC HỌC KÌ I – ÔN THI

Mong rằng với những hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 4 học kì I sẽ giúp các bạn học sinh có thêm kiến thức để hoàn thành tốt học kì I với điểm số môn toán cao nhất. Hẹn các bạn vào học kì II với những bài giải hấp dẫn và lý thú hơn.

Lớp phó học tập

giải bài tập toán lớp 4 SGK học kì I