Hướng dẫn giải Toán lớp 4 SGK HK2 - Sách giải bài tập toán lớp 4 tập 2

Thứ sáu , 13/04/2018, 16:51 GMT+7
     

Thân chào các em học sinh, SIÊU KINH ĐIỂN sẽ hướng dẫn các em giải toán sách giáo khoa lớp 4 học kỳ 2. Phần giải toán lớp 4 có hướng dẫn chi tiết cách giải để các em dễ hiểu bài hơn và làm được các bài tập tương tự. Để dễ dàng theo dõi từng bài giải các em xem phần MỤC LỤC GIẢI TOÁN LỚP 4 HỌC KỲ II dưới đây nhé. Mời các em theo dõi.

MỤC LỤC

GIẢI TOÁN LỚP 4 HỌC KỲ II

CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3.

>>> Giải toán lớp 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 2 - Trang 94

>>> Giải toán lớp 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 5 - Trang 95

>>> Giải Bài Luyện tập trang 96

>>> Giải toán lớp 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 9 - Trang 97

>>> Giải toán lớp 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 3 - Trang 97

>>> Giải Bài Luyện tập - Trang 98

>>> Giải Bài Luyện tập chung - Trang 99

>>> Giải toán lớp 4 bài Ki-lô-mét vuông - Trang 100

>>> Giải Bài Luyện tập Trang 101

GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

>>> Giải toán lớp 4 Hình bình hành

>>> Giải toán lớp 4 Diện tích hình bình hành

>>> Giải Bài Luyện tập - Trang 104

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

PHÂN SỐ

>>> Giải toán lớp 4 Phân số

>>> Giải toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

>>> Giải toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

>>> Giải bài Luyện tập trang 110

>>> Giải toán lớp 4 Phân số bằng nhau

>>> Giải toán lớp 4 Rút gọn phân số

>>> Giải bài Luyện tập trang 114

>>> Giải toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số

>>> Giải toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

>>> Giải bài Luyện tập trang 117

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 118

>>> Giải toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

>>> Giải bài Luyện tập trang 120

>>> Giải toán lớp 4 So sánh hai phân số khác mẫu số

>>> Giải bài Luyện tập trang 122

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 123

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 123 124

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 124 125

CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

>>> Giải toán lớp 4 bài Phép cộng phân số - Trang 126

>>> Giải toán lớp 4 bài Phép cộng phân số (tiếp theo) - Trang 127

>>> Giải bài Luyện tập trang 128

>>> Giải bài Luyện tập trang 128 129

>>> Giải toán lớp 4 bài Phép trừ phân số - Trang 129

>>> Giải toán lớp 4 bài Phép trừ phân số (tiếp theo) - Trang 130

>>> Giải bài Luyện tập trang 131

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 131 132

>>> Giải toán lớp 4 bài Phép nhân phân số - Trang 132 133

>>> Giải bài Luyện tập trang 133

>>> Giải bài Luyện tập trang 134

>>> Giải toán lớp 4 bài Tìm phân số của một số trang 135

>>> Giải toán lớp 4 bài Phép chia phân số trang 135 136

>>> Giải bài Luyện tập trang 136

>>> Giải bài Luyện tập trang 137

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 137 138

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 138

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 138 139

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 139

GIỚI THIỆU HÌNH THOI

>>> Giải toán lớp 4 bài Hình thoi trang 140 141

>>> Giải toán lớp 4 bài Diện tích hình thoi trang 142 143

>>> Giải bài Luyện tập trang 143 144

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 144 145

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

>>> Giải toán lớp 4 bài Giới thiệu tỉ số trang 147

>>> Giải toán lớp 4 bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó trang 147 148

>>> Giải bài Luyện tập trang 148

>>> Giải bài Luyện tập trang 149

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 149

>>> Giải toán lớp 4 bài Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó trang 150 151

>>> Giải bài Luyện tập trang 151

>>> Giải bài Luyện tập trang 151 (tiếp theo)

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 152

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 153

TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

>>> Giải toán lớp 4 bài Tỉ lệ bản đồ trang 155

>>> Giải toán lớp 4 bài Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ trang 157

>>> Giải toán lớp 4 bài Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) trang 158

>>> Giải toán lớp 4 bài Thực hành trang 158 159

>>> Giải toán lớp 4 bài Thực hành (tiếp theo) trang 159

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về số tự nhiên - Trang 160

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) - Trang 161

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) - Trang 161 162

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - Trang 162 163

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) - Trang 163

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) - Trang 164

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về biểu đồ - Trang 164

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về phân số - Trang 166

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với phân số - Trang 167

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) - Trang 168

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) - Trang 169

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) - Trang 170

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về đại lượng - Trang 170 171

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Trang 171 172

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Trang 172 173

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về hình học - Trang 173

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) - Trang 174

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về tìm số trung bình cộng - Trang 175

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Trang 175

>>> Giải toán lớp 4 bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó - Trang 176

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 176 177

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 177

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 178

>>> Giải bài Luyện tập chung trang 179 180

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT TOÁN LỚP 4!