Hướng dẫn giải Toán lớp 5 SGK - Giải bài tập toán lớp 5

Thứ sáu , 13/04/2018, 16:45 GMT+7
     

SIÊU KINH ĐIỂN xin gửi đến các bạn MỤC LỤC GIẢI TOÁN LỚP 5 sách giáo khoa. Bộ sách giải bài tập toán lớp 5 hướng dẫn chi tiết cách giải, dễ hiểu và dễ ôn tập, tổng hợp các công thức, kiến thức qua từng bài. Chúc các bạn học tốt toán học lớp 5 và đạt kết quả học lực cao. Sách giải toán lớp 5 gồm 2 học kỳ I và II giúp các bạn dễ dàng theo dõi.

MỤC LỤC

HỌC KỲ I

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG PHÂN SỐ

=>  Giải toán lớp 5 bài Ôn tập Khái niệm về phân số

=> Giải toán lớp 5 bài Ôn tập Tính chất cơ bản của phân số

=> Giải toán lớp 5 bài Ôn tập So sánh hai phân số

=> Giải toán lớp 5 bài Ôn tập So sánh hai phân số (tiếp theo)

=> Giải toán lớp 5 bài Phân số thập phân

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 9

=> Giải toán lớp 5 bài Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

=> Giải toán lớp 5 bài Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

=> Giải toán lớp 5 bài Hỗn số

=> Giải toán lớp 5 trang 14 bài Hỗn số (tiếp theo)

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 14

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 15

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 15,16

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 16,17

GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ

=> Giải toán lớp 5 bài Ôn tập về giải toán

=> Giải toán lớp 5 bài Ôn tập và bổ sung về giải toán

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 19,20

=> Giải toán lớp 5 bài Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 21

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 22

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

=> Giải toán lớp 5 bài Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

=> Giải toán lớp 5 bài Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 24,25

=> Giải toán lớp 5 bài Đề ca mét vuông. Héc tô mét vuông

=> Giải toán lớp 5 bài Mi li mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 28

=> Giải toán lớp 5 bài Héc ta

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 30

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 31

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 31,32

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 32

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

SỐ THẬP PHÂN

=> Giải toán lớp 5 bài Khái niệm về số thập phân

=> Giải toán lớp 5 bài Khái niệm về số thập phân (tiếp theo)

=> Giải toán lớp 5 bài Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 38

=> Giải toán lớp 5 bài Số thập phân bằng nhau

=> Giải toán lớp 5 bài So sánh hai số thập phân

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 43

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 43

=> Giải toán lớp 5 bài Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 45

=> Giải toán lớp 5 bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

=> Giải toán lớp 5 bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 47

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 48

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 48,49

CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

PHÉP CỘNG

=> Giải toán lớp 5 bài Cộng hai số thập phân

=> Giải toán lớp 5 bài Tổng nhiều số thập phân

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 52

PHÉP TRỪ

=> Giải toán lớp 5 bài Trừ hai số thập phân

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 54

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 55

PHÉP NHÂN

=> Giải toán lớp 5 bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

=> Giải toán lớp 5 bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 58

=> Giải toán lớp 5 bài Nhân một số thập phân với một số thập phân

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 60

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 61

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 61

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 62

PHÉP CHIA

=> Giải toán lớp 5 bài Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

=> Giải toán lớp 5 bài Luyện tập trang 64

=> Giải toán lớp 5 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...

=> Giải toán lớp 5 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

=> Giải toán lớp 5 Luyên tập trang 68

=> Giải toán lớp 5 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

=> Giải toán lớp 5 Luyện tập 70

=> Giải toán lớp 5 Chia một số thập phân cho một số thập phân

=> Giải toán lớp 5 Luyện tập trang 72

=> Giải toán lớp 5 Luyên tập chung trang 72

=> Giải toán lớp 5 Luyên tập chung trang 73

=> Giải toán lớp 5 Tỉ số phần trăm

=> Giải toán lớp 5 Giải toán về tỉ số phần trăm

=> Giải toán lớp 5 Luyện tập trang 76

=> Giải toán lớp 5 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

=> Giải toán lớp 5 Luyện tập trang 77

=> Giải toán lớp 5 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

=> Giải toán lớp 5 Luyện tập trang 79

=> Giải toán lớp 5 Luyện tập chung trang 79

=> Giải toán lớp 5 Luyện tập chung trang 80

=> Giải toán lớp 5 Giới thiệu máy tính bỏ túi

=> Giải toán lớp 5 Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

giai toan lop 5 giai bai tap toan lop 5