Toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 168

Thứ bảy , 10/03/2018, 22:57 GMT+7
     

 

 >> Bài Ôn tập về phân số - Giải toán lớp 4 trang 166 167
 >> Đang xem: Toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 168

Bài 1. Tính :

Hướng dẫn

-     Ở câu (a) chúng ta áp dụng quy  tắc: "Muốn,cộng,(trừ) hai phân số cùng mẫu số, ta cộng (trừ) hai tử số với nhau và  giữ nguyên mẫu số.

-    Ở câu (b) chúng ta áp dụng quy tác : ""Muốn cộng trừ hai phân số khác mẫu số; ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng (trừ) hai phân số đó.  

Giải

Bài 2.    Tính:

Hướng dẫn   

Chúng ta áp dụng quy tắc: ''Muốn cộng (trừ) hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng (trừ) hai phân số đó".

Bài 3. Tìm X :

Hướng dẫn

Đây là dạng toán tìm ẩn chưa biết trong phép tính, ta áp dụng các quy tắc đã học để tìm ẩn X.    

Giải

Chúng ta áp dụng các quy tắc :

-    Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

-    Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Giải

Bài 2. Tìm X :

Hướng dẫn

Đây là dạng toán tìm ẩn chưa biết trong phép tính, ta áp dụng các quy tắc đã học để tìm ẩn X.

Giải

Bài 3. Tính :

 

Hướng dẫn

Chúng ta áp dụng các quy tắc của phép nhân và phép chia hai phân số đã học để tính giá trị các biểu thức. 

Giải

Bài 4. Diện tích của một vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau:

  diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa, diện tích vườn để làm đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa để xây bể nước (như hình vẽ).

a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích của vườn hoa?

b) Biết vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m. Hỏi diện tích để xây bể nước là bao nhiêu mét vuông?

Hướng dẫn

Câu a:

- Ta xem diện tích vườn hoa là 1.

- Tiếp đó tính tổng diện tích dùng để trồng hoa và làm đường.

- Sau đó, tính hiệu của diện tích vườn hoa với kết quả vừa tìm được để xác định đáp án cần tìm.

Câu b:

- Áp dụng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật để tính diện tích vườn hoa.

- Để tính diện tích để xây bể nước ta tìm tích của kết quả vừa tìm được với đáp án trên câu a.

Giải

a) Diện tích để xây bể nước chiếm số phần diện tích của vườn hoa là:

b) Diện tích vườn hoa là: 20 x 15 = 300 (m2)

Diện tích để xây bể nước là: 300  x  = 15 (m2)

Đáp số: a) diện tích vườn hoa; b) 15m2.

Bài 5. Con sên thứ nhất trong 15 phút bò đươc m. Con sên thứ hai trong giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn?

Hướng dẫn   

- Trước tiên ta đổi về cùng đơn vị đo:

+ giờ về phút.

+ mét về xăng-ti-mét (cm)

- Tiếp đó, tính quãng đường con sên thứ nhất bò trong 15 phút (tức là ta cần tính của 15 là bao nhiêu?)

- Sau đó, xét xem quãng đường của con sên nào lớn hơn thì lấy số lớn trừ đi số bé. Kết quả sẽ cho ta biết con sên nào bò nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu.

Giải

Con sên thứ nhất 15 phút bò được 40cm.

Con sên thứ hai 15 phút bò được 45cm.

Vậy con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất là :

45 - 40 = 5cm.

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 4 TẬP 2 - XEM NGAY