Toán lớp 4 bài Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

Thứ bảy , 10/03/2018, 22:56 GMT+7
     

Bài 1.  Phân số thứ nhất là , phân số thứ hai là . Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương của phần số thứ nhất và phân số thứ hai.

Hướng dẫn

Chúng ta áp dụng các quy tắc của phép cộng, trừ, nhân, chia của hai phân số để tính.

Giải

Tổng của phân số thứ nhất và phấn số thứ hai là:

Hiệu của phân số thứ nhất và phân số thứ hai là:

Tích của phân số thứ nhất và phân số thứ hai là:Thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai là:

Bài 2. Số ?

Hướng dẫn

Chúng ta thực hiện các quy tắc của phép cộng, trừ, nhân, chia của hai phân số để tính.

Giải

Bài 3. Tính:

Hướng dẫn

Chúng ta thực hiện phép tính từ trái sang phải hoặc áp dụng quy tắc về thứ tự làm tính trong một biểu thức.

Giải


Bài 4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chứa có nước, giờ thứ nhất chảy được bể, giờ thứ hai chảy được bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy được mấy phần của bể?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng bể thì số nước còn lại là  mấy phần của bể?

Hướng dẫn

-  Ở câu (a), chúng ta áp dụng quy tắc phép cộng hai phân số để tính

-  Ở câu (b), chúng ta áp dụng quy tắc phép trừ hai phân số để tính.

Giải

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được vào bể là:  

b) Số nước còn lại trong bể là:   

Đáp số: a) bể ; b) bể

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 4 TẬP 2 - XEM NGAY