Toán lớp 4 Ôn tập về hình học trang 173

Thứ bảy , 10/03/2018, 22:54 GMT+7
     

Bài 1.  Quan sát hình vẽ bên dưới hãy chỉ ra

a) Các cạnh song song với nhau.

b) Các cạnh vuông góc với nhau.

Hướng dẫn

Chúng ta dùng êke để chỉ ra các canh song song và các canh vuông góc với nhau.

Giải

a) Các cạnh song song với nhau là: Cạnh AB và DC.

b) Các cạnh vuông góc với nhau là: Cạnh AB và AD ; cạnh AD và DC.

Bài 2. Hãy vẽ một hình vuông có cạnh dài là 3cm. Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Hướng dẫn

Dùng thước có chia vạch để vẽ hình vuông cạnh 3cm rồi áp dụng qutắc tính chu vi và điện tích hình vuông để giải.

Giải

Chu vi hình vuông đó là:

3  x 4 = 12 (cm)

Diện tích hình vuông là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số: Chu vi 12cm

Diện tích 9cm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2.              

b) Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2.      

c) Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1.  

d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2.          

Hướng dẫn

Trước tiên tính chu vi và diện tích của hình 1, hình 2 ; so sánh rồi ghi đúng hay sai vào ô vuông.

Giải

a) Chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2.                 

b) Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2.         

c) Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1.     

d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2.             

Bài 4.  Để lát nền một phòng học hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài là 8m và phần mạch vữa không đáng kể?

Hướng dẫn

- Trước tiên ta cần tính diện tích một viên gạch. (Chú ý viên gạch hình vuông có cạnh 20cm)

- Tiếp đó, tính diện tích phòng học. (Biết phòng học có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 5m và chiều dài 8m)

- Sau đó, tìm thương của diện tích phòng học với diện tích 1 viên gạch để xác định số viên gạch cần lát. (Chú ý đơn vị đo của các diện tích)

Giải

Diện tích một viên gạch men là: 20 x 20 = 400 (cm2)

Diện tích phòng học là: 8 x 5 = 40 (m2)

40m2 = 400 000cm2

Số gạch để lát kín phòng học là: 400000 : 400 = 1000 (viên)

Đáp số: 1000 viên.

BÀI TIẾP THEO >>

 

TỔNG HỢP BÀI GIẢI CHI TIẾT SGK LỚP 4 TẬP 2 - XEM NGAY