Toán lớp 5 bài Ôn tập biểu đồ trang 173

Thứ ba , 06/03/2018, 08:45 GMT+7
     

Bài 1. Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn có thể dùng biểu đồ dưới đây:


Dựa vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi:

a)    Có mấy học sinh trồng cây? Mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây.

b)    Bạn nào trồng được ít cây nhất?

c)    Bạn nào trồng được nhiều cây nhất?

d)    Những bạn nào trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng?

e)    Những bạn nào trồng được ít cây hơn bạn Liên?

Hướng dẫn

Nhìn vào biểu đồ rồi trả lời các câu hỏi.

Giải

(Học sinh tự giải)

Bài 2. Hãy bổ sung vào các ô còn trống trong bảng dưới đây:

b) Dựa vào bảng trên hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây:

Giải

(Học sinh tự giải)

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh. Học sinh thích đá bóng có khoảng:

A. 5 học sinh       B. 9 học sinh

C. 25 học sinh     D. 20 học sinh

Hướng dẫn

Quan sát biểu đồ và nhận xét số học sinh thích đá bóng rồi khoanh vào chữ đặt trước câu trá lời đúng.

Giải

Tổng số học sinh : 40 học sinh. Số học sinh đá bóng chiếm hơn 50% tổng số học sinh, mà 50% đã chiếm 20 học sinh. Vậy số học sinh đá bóng chiếm khoảng 25 người.

Khoanh vào câu C.